โครงสร้างการบริหาร

ประธานที่ปรึกษาโครงการ
พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์ – เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์

พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์

ที่ปรึกษาโครงการ

พล.ท.สุรจิตต์ วิจารณ์ – รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๑)

พล.อ.ต.สุรศักดิ์ มีมณี – รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร (๒)

พล.อ.ต. ฤกษ์ชัย ชีพสุมนต์ – ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

พล.ร.ต. หญิง สมพร กาญจนโกศล รน. – ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.อ. หญิง ทวีพร ตันติอธิมงคล – นายทหารปฏิบัติการ กรมการสื่อสารทหาร

ดร.นราวดี แสงรัตนกุล – ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล – นายกสมาคม ไม้ประดับแห่งประเทศไทย เจ้าของสวนอุดมการ์เด้น และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาทำสวน ปี 2549

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์ : พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ – ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

รองผู้อำนวยการศูนย์ : พ.ท.วีระชัย พันธโคตร – รองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (๑) : น.ต.สมนึก เย็นเมือง รน. – ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (๒) : พ.ต.เสรี สถานทรัพย์ – ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (๓) : น.ต.ชัยภัทร อาทรธรรมคุณ – ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (๔) : ร.อ.ธานัท แก้วทรัพย์ รน.  – ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารส่วนหลัง กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ (๕) : ร.อ.กรภัทร์ สวนอุดม  – ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารส่วนหน้า กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

เลขานุการศูนย์ : ร.อ.สมพงษ์ อุตมะ – นายทหารธุรการและกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย

เหรัญญิก : ร.อ.หญิง จิดาภา ทิมสุเรส รน. – หัวหน้าตอนการเงิน กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: