ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการมีกองทัพที่นอกเหนือจากการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตยความมั่นคงแล้ว ยังให้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอีกด้วย

พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์

พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามขอบเขตของกฎหมาย พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้เจตนารมณ์ในการบริหารราชการของกองทัพไทยที่จะสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ในด้านการพัฒนาประเทศตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มที่ ท่านยังได้เน้นย้ำประเด็นนี้หลายครั้ง เช่น การสั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๓/๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริและความมั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ให้ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยเน้นย้ำกำลังพลให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

พลโท ชัยสุข  ก้านทอง

พลโท ชัยสุข ก้านทอง

ด้วยความต้องการที่จะให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโท ชัยสุข ก้านทอง ขณะดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้สั่งการในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมการสื่อสารทหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมี พันเอก ศราวรรธน์ รุมรัตนะ เป็นผู้บังคับกองพัน เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าหน้ากรมการสื่อสารทหารเป็นพื้นที่ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงกรมการสื่อสารทหารขึ้น

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาปกรณ์

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์

ในระยะแรกของการดำเนินการ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยได้ไปดูงานที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงฯ และขออนุญาต พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ประสานงานฯ ในขณะนั้น นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงกรมการสื่อสารทหาร

หลวงย่า

พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ใหญ่เสกกวงเซง แห่งตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ ลาดพร้าว ให้การสนับสนุนทุนในการก่อสร้างและจัดทำในระยะเริ่มต้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

พลโท สุรพันธ์  ศรีสาคร

พลโท สุรพันธ์ ศรีสาคร

ต่อมาในสมัย พลโท สุรพันธ์ ศรีสาคร เป็นเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้มีการเรียนเชิญ ดร.นราวดี แสงรัตนกุล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้มีการขอรับการสนับสนุนการวิเคราะห์คุณภาพดินจากกรมพัฒนาที่ดิน และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากกรมชลประทาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสภาพดินและน้ำในพื้นที่ของโครงการที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ มีการพัฒนาบุคลากรที่เข้าร่วมด้วยการไปดูงานหน่วยงานหลายแห่งที่มีผลงานสำคัญทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาทิดูงาน กองพันทหารราบที่ ๒ กรมการทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลโท สุภกิจ  นุตสถิตย์

พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์

คุณอุดม  ฐิตวัฒนะสกุล

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล

ปัจจุบัน พลโท สุภกิจ นุตสถิตย์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ซึ่งได้รับทราบความเป็นไปของ โครงการนี้ตั้งแต่สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อกำลังพลและหน่วย จึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในสมัยของท่านได้มีการเชิญ คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล นายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการอีกท่านหนึ่ง ปัจจุบันพื้นที่ดินของโครงการที่เคยมีปัญหาสภาพดินเป็นกรด สภาพดินเปรี้ยว ได้ถูกแกล้งตามหลักวิชาการจนกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ มีการปลูกพืชหลายประเภทผสมผสานเพื่อทดลองหาความเหมาะสมของพืชชนิดต่างๆ การทำนาข้าวขนาดเล็ก การทำอาหารสัตว์ การทำน้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบ การเลี้ยงตะพาบน้ำ การปลูกเห็ดภูฐาน การทำสารสกัดชีวภาพ การเลี้ยงไก่ไทยพื้นบ้าน การปลูกผักไร้ดิน และการทำสบู่และน้ำยาทำความสะอาดล้างจาน

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

และเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงอย่างเป็นทางการ มีการปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์บริเวณด้านหน้าของโครงการ จึงถือว่าเป็นวันที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงกรมการสื่อสารทหารถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: