วัตถุประสงค์

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ด้านการศึกษา: ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง ตั้งไว้เพื่อเป็นศูนย์การในการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยหวังผลทางด้านการศึกษาไม่มุ่งเน้นผลกำไร กลุ่มเป้าหมายหลักคือ พลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการในกรมการสื่อสารทหาร ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงโดยได้มีการผลักดันให้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายรองคือกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมให้กับกำลังพล นอกจากนั้นยังเปิดให้หน่วยงานภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไปสนใจเข้าเยี่ยมชม
  2. ด้านการนันทนาการและการพักผ่อน : ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง มีการจัดทำทางเดินตามสถานีที่ถูกวางผังและออกแบบอย่างลงตัว ผู้เข้าชมจะสามารถเดินชมสถานีต่างๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้รับความรู้ ปัจจุบันเริ่มมีกำลังพลและครอบครัวมาเดินออกกำลังกาย และนับเป็นที่พบปะของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานหลักที่จะทำให้สังคมของหน่วยมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
  3. ด้านความสามัคคีและพัฒนาบุคลิกภาพ : การดำเนินกิจการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของกำลังพล มีการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ ร่วมระดมความคิดกันในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการ ในการตัดสินใจของสมาชิกศูนย์การเรียนรู้จะไม่มีระบบอาวุโสเข้ามาเกี่ยวข้อง จัดให้มีการรวมประชุมกันทุกเช้าวันพุธที่ไม่ติดภารกิจก่อนเวลาทำงาน กำลังพลทุกนายมีสิทธิในการออกเสียงเท่ากันหมด ทำให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำและการนำเสนอความคิด มีการให้รางวัลเป็นหน่วยประจำเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้การฝึกกำลังพลให้สามารถจัดบรรยายคณะที่มาเยี่ยมชม ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองของกำลังพลอย่างสูง ส่งผลกระทบที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง กรมการสื่อสารทหาร เป็นแหล่งในการเรียนรู้แนวทางในการดำเนินรอยตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง สองเงื่อนไข เป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทางราชการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งการเรียนรู้และพักผ่อน ตลอดจนเป็นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัวของกรมการสื่อสารทหาร โครงการนี้จะเป็นอีกทางเลือกให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยทั่วไปได้หาความรู้ และหากมีโอกาสจะได้พัฒนาและขยายผลการดำเนินงานในโอกาสข้างหน้า ยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพ และประเทศชาติต่อไป

 

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: