หน้าแรก > ข่าวสาร > หลักสูตรการฝึกอบรม การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด.

หลักสูตรการฝึกอบรม การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด.

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 ที่จะถึงนี้ พวกเราได้รับความกรุณาจาก ท่านธวัชชัย  สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กรุณาส่งนักวิชาการจาก สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาให้การฝึกอบรมพวกเราในหลักสูตรการฝึกอบรม การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพและสารควบคุมศัตรูพืช

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงกรมการสื่อสารทหาร เลยขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นท่านจะได้รับสื่อการเรียนการสอนฟรี ณ โรงอาหารกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ตารางการฝึกอบรมมีดังนี้

0830-0900 ลงทะเบียน

0900-0930 เปิดการฝึกอบรม

0930-1030 ความรู้เบื้องต้นเรื่องดินและปุ๋ย โดย ดร.นวลจันทร์ ภาสดา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1030-1045 อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1045-1200 การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด. โดย คุณวุฒิชัย จันทรสมบัติ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1200-1300  รับประทานอาหารกลางวัน

1300-1400 การผลิตและใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ สารควบคุมศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง พด. โดย คุณมนต์ระวี พีราวัชร นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1400-1415 อาหารว่างและเครื่องดื่ม

1415-1600 สาธิตและฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละ 30-35 คน)

– การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

– การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

Advertisements
หมวดหมู่:ข่าวสาร
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: