หน้าแรก > ข่าวสาร > ดูงานอุดมการ์เด้น สวนไม้ตัดใบ

ดูงานอุดมการ์เด้น สวนไม้ตัดใบ

อุดมการ์เด้น

อุดมการ์เด้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ดร.นราวดี แสงรัตน์กุล (พี่ปุ้ม) ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงได้พาพวกเราไปดูงานที่ อุดมการ์เด้น ของคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พวกเราออกเดินทางกันช่วงเช้าไปแวะระหว่างทางเพื่อรับ ดร.ปุ้ม ที่บ้าน ใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่งพวกเราก็ขับรถไปถึงที่อุดมการ์เด้น เป็นที่ที่ทำให้เราเปิดโลกทัศน์ทางด้านการเกษตรมากขึ้น พอไปถึงซักครู่คุณอุดม ก็ออกมาต้อนรับพวกเราข้างหน้า

ดร.ปุ้ม แนะนำให้พวกเรารู้จักกับพี่อุดม พี่อุดมแกเล่าให้ฟังว่าแกเป็นประธานนักศึกษาสมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักทำกิจกรรมตัวยง พอจบแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือน ด้วยพิษต้มยำกุ้งจากที่เคยเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ก็หอบเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่มาทำสวน ด้วยความที่มีพื้นเพทางบ้านทำสวนอยู่แล้ว เลือกการทำสวนไม้ตัดใบที่มีความแตกต่างกับไม้ประดับประเภทอื่นๆ ใช้เวลาเพียงแค่ 8 ปีพี่อุดมก็ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการทำสวนปี 49 แล้ว

ต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อ

ต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อ

ด้วยความที่พวกเราเป็นทหาร ไม่ค่อยได้สัมผัสกับไม้ประดับประเภทตัดใบมากเท่าไรนัก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับงานของอุดมการ์เด้นมาก พี่อุดมแนะนำตัวกับพวกเราซักครู่ก็พาพวกเราออกชมสวนด้านหลัง ไม้ตัดใบไม่เหมือนไม้ดอก ออกดอกแล้วก็หมดกัน ไม้ใบตัดแล้วก็ยังงอกใหม่ได้ จึงเรียกว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไม้ดอก พี่เขาบอกว่าช่วงแรกของการเปิดสวน ใช้พื้นที่ด้านหน้าเพียงไม่กี่ตารางวาเป็นพื้นที่เริ่มต้น จนปัจจุบันขยายออกไปรวมทั้งหมดกว่า 40 ไร่ ไม้ใบจะเป็นส่วนที่ทำให้ไม้ดอกเด่น นอกจากนี้ไม้ใบรูปทรงแปลกๆ ก็ยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศด้วย ไม้ใบของอุดมการ์เด้นบางสายพันธุ์จะไม่มีที่อื่น เนื่องจากพี่อุดมมีแล็บวิจัยและเพาะเนื้อเยื่ออยู่ที่พระรามสองด้วย ต้นไม้ที่นี่บางอย่างได้ถูกเพาะใส่ขวดไว้ เพื่อให้สามารถเก็บและขนส่งได้เวลานาน ซึ่งเป็นงานด้านวิชาการที่สนับสนุนกิจการของสวนแห่งนี้ ไม้ใบแปลกๆ ของที่นี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไม้ประดับของหลายๆ งานสำคัญ เช่น งานรับปริญญาของพระเจ้าหลานเธอฯ งานแต่งงานของลูกสาวเจ้าสัวเจริญ เป็นต้น

บ่อเก็บน้ำที่ใช้องค์ความรู้

บ่อเก็บน้ำที่ใช้องค์ความรู้

การจะทำอะไรที่อุดมการ์เด้น พี่อุดมจะวางแผนล่วงหน้าเสมอ เช่น การปลูกต้นไม้สูงไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการบังลมและให้ร่มเงา ซึ่งพี่เขาจะทำเป็นอย่างแรกๆ ของการวางเลเอ้าท์ของสวน เมื่อที่ดินของสวนยังไม่ได้ทำอะไรจะมีการปลูกต้นไม้ทิ้งไว้เสมอ บริเวณแนวที่ติดกับสวนข้างเคียงที่มีพื้นที่คลองเล็กๆ ส่งน้ำพี่อุดมก็จะยกคันดินให้สูงกว่าฝั่งข้างเคียง เพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมอีกอย่างหนึ่งด้วย ในสวนมีการขุดบ่อเพื่อกักน้ำไว้ใช้งาน ซึ่งในบ่อก็จะมีการเลี้ยงปลาแบบผสม คือปลากินพืชและปลากินเนื้อปลากันเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลและเกิดการควบคุมกันเอง ไม่มีจำนวนปลามากเกินไปจนทำให้น้ำเน่าเสีย นอกจากนั้นที่ริมบ่อก็ปลูกพืชยึดดินป้องกันการพังทลายของขอบบ่อโดยใช้พืชไม้ตัดใบที่เป็นต้นไม้หลักของธุรกิจสวนเป็นพืชคลุมดิน

มะริด ไม้ใช้เนื้อ

มะริด ไม้ใช้เนื้อ

ต้นไม้ที่อุดมการ์เด้นปลูกนอกจากไม้ตัดใบแล้วจะมีไม้ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ เพื่อให้ร่มเงา ต้านแรงลม และเป็นวัสดุในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ในสวนอีกด้วย หนึ่งในต้นไม้ประเภทนั้นก็คือ มะริด ซึ่งเป็นไม้ป่าโตช้า ลำต้นตรง ใช้เป็นเสาได้ราคาดี ซึ่งอุดมการ์เด้นก็ได้ทดลองเพาะและขยายพันธ์ุได้เป็นจำนวนมาก

การปลูกทองหลางบำรุงดิน

การปลูกทองหลางบำรุงดิน

การปลูกที่นี่ยังเน้นถึงการใช้องค์ความรู้โบราณของชาวสวนทุเรียนเมืองนนท์ ด้วยการปลูกต้นทองหลางซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่ริมท้องร่องของการปลูกไม้ตัดใบ ทองหลางเป็นไม้ยืนต้น รากมีความสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อไรโซเบี้ยมและมัยคอร์ไรซ่าได้หลายชนิด ในปมรากแล้วตรึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนได้ สมัยก่อนสวนไม้ผลพวกทุเรียนจะปลูกทองหลางเป็นพืชพี่เลี้ยง ช่วยเป็นพืชร่มเงา และใบทองหลางเป็นวัสดุบำรุงดินในขณะเดียวกัน ดังนั้น หากเปรียบเทียบพืชตัดใบในอุดมการ์เด้นที่ปลูกใกล้ทองหลางจะเจริญเติบโตเร็วกว่าพืชประเภทเดียวกันที่ปลูกพร้อมๆ กัน

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

อุดมการ์เด้น ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงอีกด้วย นอกจากบุคคลภายนอกที่แวะเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว พี่อุดมบอกพวกเราว่าที่นี่เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้ นเรศวร เป็นต้น นักศึกษาจะเข้ามาฝึกงานที่นี่กว่า 4 เดือน เพื่อจะเรียนรู้การเกษตรด้วยการปฏิบัติทุกอย่าง และจะมีการประเมินกลับไปให้มหาวิทยาลัยด้วย ทุกคนจะมีงานมอบให้ทำ นอกจากจะให้ความรู้แล้วในทางตรงกันข้ามอุดมการ์เด้นก็ไมีคนมาทำงานให้ด้วย ซึ่งเป็นการแสวงประโยชน์แบบ วิน-วิน ทั้งสองฝ่าย

รถขนของภูมิปัญญา

รถขนของภูมิปัญญา

ที่นี่ทุกคนต้องเป็นทุกงาน งานช่างเชื่อมโลหะก็เป็น ในรูปก็เป็นรถเขนที่ได้รับการออกแบบพัฒนาให้ใช้่ในอุดมการ์เด้น ด้านข้างจะถูกเชื่อมเหล็กมาเป็นราวสูง ทำให้การขนกระถางต้นไม้ขนแบบซ้อนกันได้ จึงขนได้มากขึ้นในเที่ยวเดียว

โต๊ะเพาะชำใช้โฟมรอง

โต๊ะเพาะชำใช้โฟมรอง

ทางเดินประหยัดวัสดุ

ทางเดินประหยัดวัสดุ

ใช้สแลนเป็นวัสดุรองเพาะชำ

ใช้สแลนเป็นวัสดุรองเพาะชำ

โต๊ะเพาะชำของอุดมการ์เด้นจะถูกออกแบบให้ประหยัดวัสดุ ใช้โครงสร้างง่ายๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ นักศึกษา 2 คนจะรับผิดชอบในการทำโต๊ะเพาะ 1 โต๊ะ นอกจากนี้บางโต๊ะเพาะยังได้มีการทดลองเอาโฟมเหลือใช้และตาข่ายพลาสติกทนความร้อนที่สั่งทำพิเศษมาเป็นพื้นโต๊ะ นอกจากนั้นยังมีการดัดแปลงสแลนที่หมดอายุมาเป็นวัสดุหุ้มดินอีกด้วย ด้านข้างของโต๊ะเพาะชำจะมีงานเทปูนทางเดิน ซึ่งออกแบบให้มีขนาดให้พอเหมาะกับการเข้าไปดูแลต้นไม้เท่านั้น ไม่ทำหนาหรือกว้างเกินความจำเป็น ซึ่งล่าสุดได้ออกแบบไว้ที่หนาประมาณ 5 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร ทำให้ไม่เปลืองปูนซิเมนต์ที่ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง

การออกแบบเครื่องยนต์สูบน้ำของที่นี่ก็ใช้เครื่องยนต์ที่ดัดแปลงใช้ก๊าซเพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ทำให้ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกว่าการใช้น้ำมันเดินเครื่อง

ทางเดินชมสวนที่ได้จากการขุดดินคันท้องร่อง

ทางเดินชมสวนที่ได้จากการขุดดินคันท้องร่อง

ในการบริหารจัดการดินในสวนก็มีการใช้ดินคันร่องสวนเดิมเพื่อมาทำประโยชน์อีกด้วย เนื่องจากดินคันสวนเดิมที่อยู่ภายในไม่จำเป็นต้องมีความสูงมากพี่อุดมจึงได้ให้คนงานนำเอาดินหน้าค้นท้องร่องมาใช้ประโยชน์ ส่วนคันท้องร่องเดิมก็ตกแต่งเป็นทางเดินให้มีความสวยงามต่อผู้มาเยี่ยมชมได้อีกด้วย ทำให้ประหยัดเงินในการซื้อดินได้อีกจำนวนมาก

การขึงสแลนตามหลักวิศวกร

การขึงสแลนตามหลักวิศวกร

โรงเรือนที่บังแดดที่นี่จะถูกออกแบบให้ตรงตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้แท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องตีเสาเข็มให้หนาแน่น แต่ใช้แรงดึงของลวดสลิงค์ที่เป็นของเก่าซื้อมาจากการไฟฟ้า โดยทำการขึงใช้สแลนกันแดด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับต้นไม้ โดยสแลนจะขึงสลับกัน สูงแผ่นหนึ่ง ต่ำแผ่นหนึ่ง เพื่อลดแรงปะทะของลม และยังช่วยให้ระบายความร้อนออกไปได้ดีกว่าขึงในแนวเดียวกันทั้งหมดอีกด้วย และระหว่างเสาจะใช้เป็นแนวเดินของสายยางสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ไปในตัว

พี่อุดมบอกพวกเราว่าหากเราอยากส่งบุคลากรมาฝึกงานที่อุดมการ์เด้นก็ยินดีมาก ซึ่งพวกเราก็มีความสนใจมาก ขากลับพี่อุดมยังใจดีให้ต้นไม้พวกเรากลับมาหลายต้นเพื่อมาตกแต่งให้กับกรมการสื่อสารทหาร ซึ่งทำให้พวกเราซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

พวกเราลาพี่อุดม และได้ถือโอกาสเรียนเชิญพี่อุดมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการของพวกเราอีกท่านหนึ่ง ซึ่งท่านก็ได้กรุณาตอบตกลงทำให้พวกเราดีใจเป็นอันมาก ประทับใจจริงๆ ครับกับการดูงานที่อุดมการ์เด้น

Advertisements
หมวดหมู่:ข่าวสาร
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: